Нашите технически ресурси ни позволяват да поддържаме и да работим с широк набор от файлови формати. Можем да конвертираме вашите файлове, графики, таблици, изображения и лога от един формат в друг и да ви консултираме при избора на формат в зависимост от предназначението на текста.

WEB:
XML -
XPS
HTML - htm, html, asp, asp.net, jsp, inc
XHTML
TEXT:
RTF
MS Office
Word 2000-2003 -
Word 2007-2010 -
Excell 2000-2003 - xls, xlt
Excell 2007-2010 - xlsx, xltx, xlsm
Powerpoint 2000-2003 -
Powerpoint 2007-2010 -
Visio
Adobe FrameMaker -
GRAPHIC:
JPEG
TIFF
JPG
Adobe InDesign -
Adobe PageMaker -
PDF

QuarkXpress
QuickSilver
SDL Trados
Java
CDT - CSV, CAT, TXT
OpenOffice - odp, ods, odt, sxw, sxc, sxi

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница