След края на текста на всеки преводен документ се поставя т. нар. антетка на преводача (това е удостоверение от преводача за точността на извършения превод, което съдържа също информация за вида и броя страници на преведения документ и информация за преводача — неговите имена).
Заверки на преводите на български документи се поставят от Дирекция „Консулски отношения“ на МВнР.
За заверки на преводите на чужди документи е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен в Република България съгласно Постановление № 263 от 24 ноември 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от други държави, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г.

При допълнителни въпроси може да ни пишете в онлайн чата ни тук или да получите безплатна консултация на телефон 0893 45 76 98.

Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация