Търсене

Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация

Социална и екополитика

Нашата социална политика е насочена към подпомагането на събития и инициативи, които целят оказване на подкрепа под различна форма на лица или групи от хора в неравностойно или затруднено положение и на съдействие за професионалното ориентиране и израстване на младите хора. 
Ротари България логоКампания "Отвори очи"Wheelmap logoЗеления кръг лого 15965260 10211945495023697 5130887205458236847 n logo icantoo Идея в действие лого

Повече
Цената на превода се определя въз основа на сложността на текста, обемът му и срока за изпълнение. Преводът може да е обикновен, бърз, или експресен.
Обикновено преводът се заплаща на страница, като стандартно една страница съдържа 1800 знака с интервалите. Също така значение има и езикът, на който или от който ще се извършва преводът (колкото по-рядък е езикът, толкова по-скъп е преводът).

При допълнителни въпроси може да ни пишете в онлайн чата ни тук или да получите безплатна консултация на телефон 0893 45 76 98.
Публикувана на 13 Август 2013 Посещения: 4366
След края на текста на всеки преводен документ се поставя т. нар. антетка на преводача (това е удостоверение от преводача за точността на извършения превод, което съдържа също информация за вида и броя страници на преведения документ и информация за преводача — неговите имена).
Заверки на преводите на български документи се поставят от Дирекция „Консулски отношения“ на МВнР.
За заверки на преводите на чужди документи е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен в Република България съгласно Постановление № 263 от 24 ноември 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от други държави, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г.

При допълнителни въпроси може да ни пишете в онлайн чата ни тук или да получите безплатна консултация на телефон 0893 45 76 98.
Публикувана на 13 Август 2013 Посещения: 4248
Агенция за преводи и легализация arte.doc подбира своите преводачи на базата на уменията и опита, които имат, както и въз основа на притежавани дипломи, сертификати и други документи, удостоверяващи завършено образование или придобита професионална квалификация. Осъществява се и проверка на техните знания преди назначаването им.

Като допълнителна гаранция за качеството можем да ви предложим и редакция на превода.

При допълнителни въпроси може да ни пишете в онлайн чата ни тук или да получите безплатна консултация на телефон 0893 45 76 98.
Публикувана на 13 Август 2013 Посещения: 3578
„Арте.Док“ ЕООД работи в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба. Системата ни за управление на работния процес и на качеството на преводите е сертифицирана съгласно преводачески стандарт БДС EN 17100:2015-05, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и сме регистрирани като администратор на лични данни с внедрена система в съответствие с Общ регламент относно защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 — GDPR).
Освен това съгласно стандартната ни практика всеки наш преводач задължително подписва декларация за конфиденциалност.

При допълнителни въпроси може да ни пишете в онлайн чата ни тук или да получите безплатна консултация на телефон 0893 45 76 98.
Публикувана на 13 Август 2013 Посещения: 1862
Предоставените от вас документи за превод се съхраняват индивидуално и при стриктно спазване на съответните изисквания. Преводачите не работят с вашите оригинални документи, което гарантира безопасното им съхранение и опазване и предотвратява тяхното повреждане или изгубване.

При допълнителни въпроси може да ни пишете в онлайн чата ни тук или да получите безплатна консултация на телефон 0893 45 76 98.
Публикувана на 13 Август 2013 Посещения: 3446
Разбира се времето за извършване на превод зависи от обема и сложността на текста, който клиентът желае да бъде преведен. За обикновени общински документи например (тип удостоверение за раждане или сключен граждански брак) стандартният превод отнема около един работен ден. Има и вариант за експресен превод, който отнема няколко часа. При по–обемни преводи времето за извършването им съответно е по–продължително.

При допълнителни въпроси може да ни пишете в онлайн чата ни тук или да получите безплатна консултация на телефон 0893 45 76 98.
Публикувана на 13 Август 2013 Посещения: 3813
Преводите се извършват от заклети преводачи. Техните данни и документи са предоставени на дирекция „Консулски отношения“ към Министерство на външните работи. За да бъдат заклети, са необходими съответните сертификати, хорариум часове на изучаване на езика и одобрение на езиковата квалификация от дирекция „Консулски отношения“ към Министерство на външните работи. Заклетите преводачи носят отговорност за верността и истинността на направените от тях преводи пред всички институции.

При допълнителни въпроси може да ни пишете в онлайн чата ни тук или да получите безплатна консултация на телефон 0893 45 76 98.
Публикувана на 13 Август 2013 Посещения: 3469