Студентското уверениe, издадено в чужбина, може да послужи за няколко цели. Най-честите са:
  • За признаване на здравни осигуровки:
    В този случай уверението се превежда, след което е готово за представяне пред НОИ.

  • За получаване на помощи или др.:
    Ако уверението е издадено от страна, подписала Хагската конвенция, документът задължително трябва да има поставен апостил. Документът се превежда, като е необходимо подписът на преводача положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен в Република България съгласно Постановление № 263 от 24 ноември 2017г. за изменение и допълнение на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от други държави, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г.
    След като легализацията е извършена, уверението е готово за представяне пред НОИ.

При допълнителни въпроси може да ни пишете в онлайн чата ни тук или да получите безплатна консултация на телефон: 0893 45 76 98.

Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация