Такава информация може да ви даде само институцията, пред която е необходимо да представите документите — дали ѝ е достатъчен официален превод от лицензирана преводаческа агенция или изисква документите да са легализирани.

Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация