Ако документът е издаден в България, считано от 01.01.2017г. удостоверяването с "Апостил" на учебните документи се извършва в Националния център за информация и документация (НАЦИД). Необходимо е да направите нотариално заверени копия на оригиналите, които да се заверят в НАЦИД. Документът се превежда, а след това се внася в Дирекция „Консулски отношения“ на Министерство на външните работи, където преводът се заверява.

Ако документът е издаден извън България, но от страна, подписала Хагската конвенция, документът задължително трябва да има поставен апостил. Документът се превежда, след което се заверява, като е необходимо подписът на преводача положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен в Република България съгласно Постановление № 263 от 24 ноември 2017г. за изменение и допълнение на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от други държави, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г.

Ако документът се приравнява към българската образователна система се превежда, след което се заверява чрез поставяне на нотариална заверка в присъствието на преводача и се внася в Националния център за информация и документация (НАЦИД) за приравняване.

От 15.06.2020 г. НАЦИД започна да издава електронен Апостил (e-Apostille) на образователни документи, които присъстват в Регистрите. Всички, което трябва да знаете за електронния Апостил прочетете в статията ни Издаване на електронен Апостил (e-Apostille) на образователни документи от НАЦИД. 

Сроковете за изпълнение зависят от вида на поръчката — обикновена, бърза или експресна.
При допълнителни въпроси може да ни пишете в онлайн чата ни тук или да получите безплатна консултация на телефон 0893 45 76 98.

Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация