Заверката (поставянето на апостил) представлява легализиране на документа от компетентния орган в държавата, в която е издаден документът. Извършва се най-често от Консулски отдел към Министерство на външните работи в държавата на издаване на документа или от дипломатическото или консулското представителство на държавата — страна по конвенцията (Хагската конвенция от 1961 г.).

Визуално апостилът изглежда така:

Образец: /Удостоверението има квадратна форма със страна най-малко 9 см./
APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)
1. Държава:
Този публичен акт
2. е подписан от
3. в качеството му на
4. и е поставен печат/марка
Заверен
5. в
6.На
7. от
8. Под №
9. Печат/марка
10. Подпис:

При допълнителни въпроси може да ни пишете в онлайн чата ни тук или да получите безплатна консултация на телефон 0893 45 76 98.

Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация