Case study Luvata превод на уебсайт от агенция за преводи Арте.Док

Project requirements case study arte.doc translation agencyКомпанията и нейните изисквания


Luvata (Group Company of Mitsubishi Materials) е компания, специализираща в производството на висококачествени метални изделия за множество индустрии, включително автомобилната промишленост, науката, електрониката, производството и разпределението на енергия, възобновяема енергия, здравеопазването, металите и минното дело.

Компанията имаше нужда от превод на обновения им уебсайт на немски, китайски, руски и японски, извършен директно в инструмент за управление на съдържанието (CMS), наречен Sitefinity.

Luvata търсеха партньор, който да може да отговори на високите изисквания за спазване на специфичната терминология, качествено извършен превод и ясно структурирани текстове, които да се разбират отлично от различните потребители от целия свят. Те търсеха и партньор, който да им спести време и средства, чрез извършване на работата директно в CMS системата.

 Project work case study arte.doc translation agencyИзвършване на проекта


Изборът на подходящите преводачи със знания в сферата на металургията беше важна стъпка за този проект.
Чрез нашия софтуер за управление на работния процес Арте Мениджър, успяхме да намерим точните лингвисти с нужните компетенции и майчин език.

За да гарантираме безпроблемен процес на работа, в партньорство със Siili Solutions - компанията, разработваща сайта - беше организирано обучение на преводачите за работа директно в CMS Sitefinity.

При този специализиран подход на превод, преводачите използват директен достъп до съдържанието на уеб платформата. Това помага да се избегнат липси, технически несъответствия и грешки, както и разлики във форматирането.

Кодът на уеб страницата запазва целостта си в оригинален вид и това позволява да се спести времето, необходимо за изпълнение на поръчката и проверка на качеството на крайния продукт. Също така този подход дава възможност за съществено съкращаване на стъпките в работния процес, което е само от полза на клиента и в крайна сметка спестява ненужни разходи.

Конкретният превод съдържаше част на потребителския интерфейс, текстово съдържание (статии, новини, всички съдържащи се страници - основни и вътрешни), SEO елементи (ключови думи за индексиране в търсачките, мета заглавия и описания, alt tag - описания на изображения) и други елементи от уеб сайта.

Преводите на всички четири езика бяха извършени в срок, отговаряйки на изискванията на клиента.


 Testimonials case study arte.doc translation agencyОтзив на клиента


"С всички езици Арте.Док достави това, от което имахме нужда, в рамките на договорения срок. Въвеждането на преводите директно в Sitefinity беше важна част от проекта и това беше извършено успешно."
          -       Luvata, 22.10.2020 г.

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация