Case study Dynamo Software превод на софтуер от агенция за преводи Арте.Док

Project requirements case study arte.doc translation agencyКомпанията и нейните изисквания


Dynamo Software е българска компания, основана през 1998 година, която предлага силно конфигурируема платформа (cloud-based software) за управление на инвестиции за набиране на средства, управление на сделки, изследвания и надлежна проверка, обслужване на инвеститори, счетоводство, управление на портфейли и др. 

Компанията имаше нужда от професионални преводачески услуги на текстове и фрази от специализираната бизнес платформа.

Dynamo Software търсеха партньор, който да може да достави качествен превод от английски на френски, испански и немски език, следвайки стриктно инструкциите на клиента. Също така, за компанията беше важно преводът да се извърши по начин, който да запази кодовете и таговете на софтуера.

 Project work case study arte.doc translation agencyИзвършване на проекта


Първа стъпка от проекта беше намирането на специализирани професионални преводачи с нужния майчин език.

Благодарение на нашия собстено разработен софтуер за управление на работните процеси Арте Мениджър, намерихме и зададохме проекта за превод на правилните native преводачи с френски, испански и немски език.

Спазвайки инструкциите на клиента, преводът беше извършен в Excel-ски таблици. По този начин гарантираме запазването на кодовете на софтуера, както и на съществуващите тагове.

Проектът беше извършен в договорения срок от 10 работни дни, отговаряйки на очакванията на клиента за качество, точност и коректност на извършената услуга.

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация