Терминологични бази данни преводи Арте.Док

Всяка област на бизнеса има своите особености и специфичната терминология е една от тях. Но дори и фирми в една и съща сфера понякога използват различни термини. Затова колкото и добър да е един преводач, специалист в дадена област, той не винаги ще преведе всеки термин, така че да отговаря точно на конкретните изисквания на клиента. 

Именно заради това терминологичните бази данни са изключително важни за висококачествен, коректен и професионален превод. Те значително помагат както на бизнеса, така и на превода на бизнес документацията.

Терминологичната база данни може да бъде от полза не само на външни изпълнители, като агенции за превод, но и на вътрешно ниво -  за по-лесно разбиране и проследяване на фирмената документация от различни служители и отдели.

Терминологична база - какво е това?


Терминологичната база данни е централизирана система за управление на терминологията, сбор от специфичните термини за дадена индустрия, компания, наука, професия и/или езикова култура. Тя включва термини и понятия в изходния и целеви език (или езици), като може да включва също така и референтни забележки или правила за употребата им.

Тя служи и като ръководство за професионални преводачи, като значително подпомага правилно използване на ключова за определен бизнес терминология. 

Например, в транспортна фирма, дали английската дума „picker“ да се превежда винаги като събирач или комплектовач в инструктажите на компанията.

С повече от 22-годишен опит и над 3 200 000 преведени страници, ние от Агенция за преводи Арте.Док сме натрупали профилирана база данни от езикови термини в различни бизнес сектори, изцяло систематизирани по езикови комбинации и специфики на бизнес-областите.

Как терминологичните бази данни помагат на бизнеса? 


Терминологичната база може да е безценен инструмент за преводите на вашите документи и фирмени текстове, тъй като всеки пазар, всяка фирма и дори продукт има специфични названия/термини. Използването ѝ прави възможно преводът на съдържанието на текстовете да е най-точен и да се спазват конкретните изисквания на клиента.

Консистентност на специфичните за бизнеса термини

Според проучвания около 48% от преработките на получени от клиента преводи се налага поради неточности или по-скоро разминаване в терминологията. Това е един от елементите на превода, при който най-лесно може да се получи разминаване с желанията на клиента – един термин да бъде заменен с друг.

Терминологичната база данни подпомага за ефективно управление на специфични за даден бизнес термини на всеки език. Всеки преводач, работещ по проекта, има достъп до базата данни, което дава възможност за стандартизиран превод, включващ ключовите за бизнеса термини.


Спестявате време и средства

Терминологичната база данни спомага за точни и коректни преводи, като елиминира необходимостта да се прекарва време в проучване на терминологията. Повярвайте, това проучване отнема повече време, отколкото можете да си представите.

Това определено спестява най-ценния ресурс - времето, тъй като лесно и ефективно се локализира правилният превод на ключови термини.

Случвало ли ви се е да публикувате материал или да отпечатате брошура и чак тогава да констатирате, че превода не предава ясно вашето послание на чуждия език? Тогава се налага корекция и повторен печат, което е загуба на време и пари.

Ако се използват експертиза и терминологичната бази данни, бизнеса ви ще спести излишни нерви и средства. Качественият превод е инвестиция с възвръщаемост.
 

Висококачествен превод

Благодарение на терминологичната база данни всеки превод, който ние в Арте.Док извършваме, е висококачествен и професионален. Всеки текст е субективен, поради самото естество на езика. Базата данни подпомага премахването на неяснотите и гарантира, че всеки използваните термини са преведени правилно и са използвани в точния контекст. Това цялостно подобрява качеството на един превод.

Как се изгражда терминологична база данни?


Ние от Агенция за преводи Арте.Док имаме изградени терминологични бази данни за всички сфери на бизнеса. Но, това не е всичко. Може да се възползвате от нашите услуги за превод и изграждане на специфична фирмена терминологична база за вашия бизнес.

Както можем да изградим обща база за сферата на технологиите, например, така можем да изградим и специфична база данни за вашата компания - с термините, които използвате.

Началото на вашата база може да бъде поставено с обикновен Excel-ски файл с подадени от вас няколко специфични термини. Ние ще се погрижим за вграждането и синхронизирането ѝ със специализирания ни преводачески софтуер, както и за надграждането ѝ.

Как ние от Арте.Док можем да ви помогнем?


Благодарение на нашия дългогодишен опит, ние знаем, че използването на технологични иновации помага да предоставяме на клиентите си качествени преводи, при спазен срок и конфиденциалност, и с правилната терминология.

Следвайки нашата собствено разработена АРТЕ 5Е система, в допълнение към употребата на одобрени терминологични бази данни, всеки превод се преглежда от редактор/коректор по метода „ОК“ (Оценка на качеството).

Това гарантира спазването и на най-малките детайли от изискванията на клиентите ни и предоставяне на качествен превод, изцяло съобразен с терминологичната база данни на вашия бизнес.

Заедно изграждаме пътя към международен успех!

Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация