Kлиентите на Агенцията за преводи Арте.док могат да се възползват от изработената Xарта на клиента, която рамкира стандарта на услугите, които предлага Агенцията ни. Тази харта ще бъде изложена перманентно в нашите офиси, както и във фирмения ни сайт www.artedoc.com , за да може всеки клиент да има достъп до нея.

Kлиентите имат право да очакват най-добрата услуга, когато избират Агенцията за преводи Арте.док за своите нужди за преводи и легализация.

Xарта на клиента

Клиентът има право:
1. Да бъде спазена пълна конфиденциалност относно информацията, съдържаща се в предоставените от него документи.
2. Да бъдат спазени договорените срокове.
3. 
Да получи качествен превод съгласно европейски стандарт за качество БДС ENISO 17100:2015-5.
4. Да получи експертна, актуална и безплатна информация за предлаганите услуги.
5. Документите, представени от него, да бъдат обработвани и съхранявани в съответствие с ISO 9001:2015-5.
6. Предоставените от него лични данни да бъдат обработвани и съхранявани единствено за посочените от клиента цели и в съответствие с действащото законодателство.
7. Сключеният договор да бъде коректно изпълнен.
8. Да получи най-добра цена за избраната услуга и избор на преводач, владеещ езика и съответната терминология.
9. Преведените документи да отговарят на административните цели, за които са били поръчани.
10. 
Да бъде обслужен любезно
.

IMG 0246

Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация