Служители на Агенция за преводи и легализация Arte.doc присъстваха на форума на CESAR и META-NET, проведен 2 май 2012 г. в хотел „Шератон" в София, където имаха възможност да се запознаят с най-новите европейски софтуерни продукти в областта на компютърния превод и да изслушат докладите на лектори от България и ЕС, които представиха разработвани по различни проекти технологии за автоматичен превод, виждания за тяхното развитие и практическо приложение, така че те да достигнат до потребителите, възможности за финансиране от ЕК по различни програми в областта на информационните и комуникационните технологии, проблеми и предизвикателства пред сектора и проектопланове за следващия програмен период.

Бяха очертани бъдещите нови области на приложение на тези технологии, чиято цел е да се улеснят и стимулират трансграничните културни, икономически, научни и други видове контакти между жителите и предприятията на ЕС, като същевременно се съхранява и поощрява езиковото и културното многообразие.

Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация