Обучение на тема технически преводи с БИС и БАН агенция за преводи Арте.Док
Нашите технически компетентни преводачи отново участваха в уебинар, организиран от Българският департамент на главна дирекция „Писмени преводи" в Европейската Комисия, с цел повишаване на 
професионална си квалификация.
Темата беше изключително интересна и специфична: ,,Научно-технически превод на български език: състояние и предизвикателства".

Гост-лектори бяха представители от Института за български език при БАН - гл. ас. д-р Радостина Стоянова, секция Българска терминология и терминография и г-жа Ирен Дабижеваизпълнителен директор от Българския институт за стандартизация, а от страна на организаторите Райна Трифонова, отговорник по качеството в Българския езиков департамент в ГД Писмени преводи“ на Европейската комисия .
Те споделиха своя опит и подходи при превода на научно-техническа литература, с акцент върху съвременните тенденции в този тип специализирани преводи.

Като агенция с над 21-годишен опит, ние познаваме изискванията на клиентите си от научния и техническия сектор и вярваме в това, че може да им бъдем в по-голяма помощ, като непрекъснатото следим и прилагаме най-новите тенденции в света на преводите.

Повече информация за научно-техническите преводи може да прочетете тук: Специализирани преводи - Технически и научни преводи. 

Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация