Като социално отговорна компания Агенция за преводи и легализация Arte.doc винаги се е стремила и ще се стреми да подпомага младите хора в тяхното професионално ориентиране, така че да направят най-добрия избор за своето бъдеще и социална реализация.

Поредно доказателство за това бе активното участие на в организираната за четвърти път от Джуниър Ачийвмънт България студентска конференция под наслов „Летящ старт". Тя се проведе на 29 март 2013 г. в хотел „Шератон" в София и нейната цел бе да се насърчат и подкрепят предприемаческият дух на студентите, развиването и надграждането на техните личностни качества и ценности и изграждането на увереност в собствените сили.

Студенти от различни висши учебни заведения се запознаха подробно с теми като поставяне началото на собствен бизнес, иновации в бизнеса, планиране и управление на професионалното развитие, екологични практики, социална отговорност и креативно мислене в бизнеса, етика в бизнес отношенията и т.н. Освен това младежите имаха възможност да се срещнат с представители на 20 водещи компании от България и чужбина, да споделят с тях своите идеи и да участват в практическото решаване на казуси. Най-добрите 20 студенти ще стажуват в съответните компании.

За нашата агенция беше чест да се включи в тази успешна и много полезна инициатива. По време на провеждането ѝ споделихме своя опит и запознахме присъстващите студенти с основните аспекти на бизнес управлението в преводаческия сектор и с перспективите на пазара на преводачески продукти и услуги.

Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация