Развиваме и обогатяваме програмата си за поддържане и повишаване на квалификацията на нашите служители и корпоративно осигуряване и социална защита на работещите в компанията. Сред различните действия, които предприемаме, са осигуряване на участие в различни семинари и провеждане на обучения. През пролетта на 2011 година организирахме информационно-образователен семинар на тема „Задължително и доброволно пенсионно осигуряване".
Освен това наши служители участват в обучителни семинари на Европейската комисия и на конференциите WebIT. През 2011 наши служители взеха участие в мотивационния семинар „Психология на успеха", воден от Браян Трейси; в семинара на IMB Lotus „Lotusphere comes to you" и в обучението „Copywriting" на Интерконтакт България. През есента ни предстоят още участия в Digitex 2011 и WebIT 2011.

Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация