На 24.03.2022 г. „АРТЕ.ДОК“ ЕООД подписа Договор за БФП № BG16RFOP002-2.089-2800-C01 по процедура “Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

Главна цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Обща стойност на проекта: 50 000 лв., от които 42 500.00 лв. европейско и 7 500.00 лв.

национално съфинансиране.
Начало: 24.03.2022 г.
Край: 24.06.2022 г.

Европейски съюзОПИК

Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация