От 2001 г. насам 26 септември е посветен на честването на европейските езици.


С цел повишаване на осведомеността на гражданите за многоезичието в Европа, развитието на културното и езиковото многообразие и насърчаването на изучаването на чужди езици в училище и извън него през 2001 г. Европейският съюз и Съветът на Европа взимат решение за поставяне на начало на инициативата Европейска година на езиците.


Европа разполага с истинско езиково съкровище : 24 официални езика и повече от 60 местни общности, които говорят на регионален или малцинствен език, а също и езиците, на които говорят гражданите с произход от други държави и континенти.

Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация