На 5.12. 2013 г. служители от Агенция за преводи и легализация arte.doc взеха участие в семинар, организиран от Българския езиков департамент към Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия. Семинарът се проведе в Представителството на Европейската комисия в България и на него подробно бяха разгледани изискванията за качество на преводите, спецификите на работния процес и координацията с външните изпълнители.

Представената по време на семинара полезна информация и практически примери несъмнено ще ни бъдат от полза за допълнително подобряване на нашата работа и за хармонизиране на оперативните ни практики с европейските.

Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация