Агенция за преводи и легализация Arte.doc продължава да оказва подкрепа на млади хора, желаещи сами да определят и изграждат своето бъдеще. Във връзка с това организирахме участието на двама стипендианти на Агенцията — Анатоли и Гаврил, на проведения от 5 до 7 април в хотел „Парк Бачиново" в Благоевград RYLA СЕМИНАР (Rotary Youth Leadership Award). Проявата беше организирана от „Ротари клуб Благоевград – Център" с помощта на „Ротаракт клуб Благоевград – Център".

Семинарът беше предназначен за младежи, които искат да се изградят като лидери в професионален и личен план. Акцентът в събитието беше поставен върху подготовката на младите хора и потенциални бъдещи лидери за трудностите и предизвикателствата, пред които могат да се изправят в професионалното си развитие.

Нашите стипендианти успешно завършиха семинара и получиха сертификати за участието си. Радваме се, че можем да дадем своя принос за тяхното развитие и изграждане и че благодарение на нашата политика за социална отговорност все повече млади хора намират своя път в живота.

Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация