Всички работещи в Агенция за преводи и легализация arte.doc преминаха през медицински профилактични прегледи, които се изискват съгласно Наредбата за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците, прилагана от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Тези прегледи са част от пакета медицински услуги, попадащи в обхвата на сключената от Агенция arte.doc застраховка „Здравна грижа“, от която се ползват всички наши служители. Тази застраховка е сравнително нов за българския пазар, но изключително полезен продукт, който предоставя широк набор от здравни услуги за всички застраховани лица.

Така всеки наш служител може да получи реална картина за своето здравословно състояние и да предприеме навременни мерки при необходимост. Известно е, че като инвестираме в своето здраве, инвестираме в своето бъдеще. Защото когато сме здрави, можем да бъдем по-работоспособни и отдадени на нещата, с които сме ангажирани.

Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация