Още от самото начало ние активно участваме в събирането на пластмасови капачки в рамките на инициативата, чиято цел е предаването на капачките за рециклиране и закупуването на електроуреди за домове за деца, лишени от родителски грижи.
В допълнение към това Агенция за преводи и легализация arte.doc дари сумата от 500 лв. в подкрепа на инициативата, които да бъдат използвани за благородната кауза.
Напомняме ви, че събраните от вас капачки можете да предадете във всеки наш офис.
Да бъдем добродетелни!

Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация