Наши представители взеха участие в проведения на 22 май в „Интер Експо Център" в София семинар под наслов MANAGAMENT CONFERENCE 2013 — TECHNOLOGY AND COMMUNICATION, сред чиито спомоществуватели бе и Агенция Arte.doc.

Български и чуждестранни лектори запознаха присъстващите с най-новите постижения и тенденции в областта и с начина, по който технологиите и новите комуникации преобразяват с невиждани темпове съвременния бизнес. Интерес предизвикаха презентациите, в които се разглеждаха софтуерите като услуга, работата в "облак" и други иновационни решения, които променят из основи ежедневието на всяка фирма.

В края на семинара бе отделено специално внимание на установяването на нови бизнес контакти. Споделени бяха много идеи и мнения за това как дадена фирма може да се възползва от модерните технологии и да ги превърне в свое конкурентно предимство.

Подкрепяйки проявата, Агенция Arte.doc за пореден път демонстрира социалната си позиция на ангажираност към родния бизнес, като за пореден път подпомага популяризирането на челен опит и полезни практики. От друга страна, за нас бе полезно да почерпим иновационни и свежи идеи от водещи специалисти.

Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация