През 2010 година дарихме средства за лечение на трима пенсионери. Със средствата те можаха да финансират лечението си. Също така насърчаваме младите хора чрез стипендии за обучение. От 2007 г. подкрепяме деца от Дом за сираци „Асен Златаров"- гр. Враца. През 2010 година отново подкрепихме двама млади българи със стипендии за образование във Висши учебни заведения. Анатоли Александров и Гаврил Стефанов са и основатели на организацията за подпомагане на деца в неравностойно социално положение „Надежда за нас", с която можете да се запознаете на сайта.

Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация