Пряко ангажирана със зелената идея в България, Агенция за преводи и легализация arte.doc неизменно прилага екологосъбразни практики в своята работа. Тя организира и участва в редица инициативи, посветени на опазването на околната среда и намаляването на човешкия отпечатък върху нея.
Агенцията получи покана и наши представители ще участват в Петия национален зелен форум „Зелената реиндустриализация. Кръгова икономика, ползи и възвращаемост“, който ще се проведе на 10 юли в RADISSON BLU GRAND HOTEL в София. На форума ще се дискутират възможностите за прилагане на екоиновации , ползите от развиването на зелена икономика и отговорността на бизнеса за подобряване на зелената култура на нацията.
Като част от най-масовото зелено движение в България, водено от бизнеса, ние и занапред ще полагаме необходимите усилия за осигуряване на благоприятна околна среда в полза на обществото.

Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация