Хората са най-ценната инвестиция. Затова за нас е важно да привличаме и развиваме млади таланти. В Агенция за преводи и легализация Arte.doc се провеждат стажантски програми, с цел стимулиране развитието на младите хора в България. По този начин даваме възможност на младите да придобият практически опит и да приложат познанията си. Предоставяме им оптимални условия за работа и възможности за развитие. Друга сфера на образованието, в която работим, е предоставянето на материали и инструменти за провеждане на часове в училище. През 2010 дарихме спортни принадлежности и уреди за часовете по физическо възпитание на 98-мо Начално училище „Св. Св. Кирил и Методий" в София, с цел повишаване на физическата култура на децата.

Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация