На днешната дата през 1995 г. Общото събрание на ООН приема декларация за толерантността и нейните измерения, в която се посочва, че от следващата година (1996) 16 ноември ще бъде отбелязван в целия свят като Международен ден на толерантността. Целта е усилията да бъдат насочени към образоване на хората относно нуждата от толерантност и подпомагане на разбирането и осъзнаването на пагубните ефекти от липсата на толерантност.

На днешния ден всички ние можем да се замислим доколко сме толерантни спрямо различията и до каква степен възприемаме „различното“ и се опитваме да го разберем. Толерантността не е само вид търпимост, а нещо много повече — солидарност, взаимност, морален дълг, зачитане на човешките права и др. Тя е онази движеща сила, която способства за налагането на „култура на мира“. Несъмнено имаме нужда не само на този ден да си припомняме значението на тази дума и да се стремим да живеем щастливо в хармония с „различното“.

Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация