Министерство на образованието и науката (МОН) вече предлага пет електронни административни услуги, с цел улеснение на гражданите и юридическите лица. Те са достъпни чрез порталът egov.bg на Държавна агенция „Електронно управление.

Една от новите е-услуги на МОН е за частни лица:

     •     Заявяване за издаване на удостоверение за завършено полувисше и висше образование в България (придобито до 27.12.1995 г.). Към тази услуга се включва и възможността да заявите удостоверение за степен „Специалист по…“, придобита до 22.05.2007 г.

Заявлението може да бъде подадено през портала, на място, по пощата или по имейл.

Повече за услугата можете да прочетете тук - https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/ministerstva/uslugi-81/1177

Останалите четири е-услуги са за юридически лица:

     •     Подаване на заявление за вписване, извършване на промени и отписване от Регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на частни детски градини и училища.

     •     Подаване на заявление за вписване, извършване на промени и отписване на частни професионални колежи в Регистъра на професионалните колежи.

     •     Предоставяне на съгласие за промяна на предназначението на част от или цяла сграда, обект на образованието и науката.

     •     Предоставяне на съгласие за изменение на 
подробни устройствени планове за промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти, отредени за обекти на образованието и науката.

Тези заявление също могат да бъдат подадени през портала, на място, по пощата или по имейл.

Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация