Настъпването на пролетта е добър повод да продължим да развиваме нашата екологична политика и да ставаме все „по-зелени". Днес ще посрещнем Баба Марта с нова текстилна торбичка, която се отличава със своята здравина и е подходяща за многократна употреба. С нея могат да се пренасят обемни поръчки за превод и различни видове документи и папки.

Текстилът не замърсява околната среда, защото се разгражда по естествен път в природата. Изработените от него продукти се характеризират с дълъг жизнен цикъл и широко приложение поради своята многофункционалност.

От няколко години ние вече използваме в нашата практика торбички от рециклирана хартия. А сега с въвеждането в употреба при изпълнението на обичайните ни работни задачи на торбички от текстил допринасяме за по-чиста природа и за пестене и опазване на нейните ресурси.

Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация