Новата инициатива на всички служители е събирането и предаването на излезлите от употреба батерии, които се ползват в офисите ни и предаването им в специализирана фирма за рециклиране.

В изпълнение на горното ние оборудвахме всички офиси на Arte.doc с малки съдове, носещи съответния надпис, предназначени да събират всички изразходени вече батерии, за да могат да бъдат преработени по най- безопасния за природната среда начин.

Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация