Във връзка с влезлия в сила от 01.03 2018 г. Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа ви информираме, че Консулският отдел на Министерството на външните работи вече НЕ заверява преводи на чуждестранни документи. Заверката се извършва от нотариус в присъствието на преводача, направил превода преди това. Необходимо е преводачът да има статут на заклет преводач, а документът да бъде с поставен апостил от държавата, в която е издаден. Изключение се прави за документите от Австрия*, Чехия*, Полша*, Куба*, Франция*, Унгария*, Русия*, които могат да се легализират без апостил. Те се заверяват в посолството на съответната държава.

*Моля обърнете се за повече информация към нашите служители относно документи издадени от държавите отбелязани със звездичка.

apostil.jpg

Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация