Агенция за преводи и легализация arte.doc сключи застраховка „Здравна грижа“ за всички свои служители, благодарение на която те ще разполагат с възможност за медицински изследвания и консултация на абонаментен принцип и ще имат улеснен достъп до реномирани лечебни заведения и клинични лаборатории в цялата страна. Застраховката предлага широк спектър от грижи, свързани със здравето на персонала — профилактични прегледи и лабораторни изследвания, доболнично и болнично лечение и възстановяване на средства за лекарства и консумативи.
Така нашите служители ще могат бързо да бъдат насочвани към лекар специалист от координатор, ще могат да ползват услуги онлайн, да следят за услуги и плащания и да се свързват с център за обслужване на клиенти, който работи денонощно.

Осигурявайки за своя персонал тази много перспективна и иновативна за българския пазар услуга, Агенция за преводи и легализация arte.doc поглежда в бъдещето и включва към своята социална политика допълнителен пакет от мерки за здравна закрила. Убедени сме, че ползите от него ще са за всички, защото здравето на работното място е от първостепенно значение за доброто изпълнение на професионалните задължения.

Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация