Агенция за преводи и легализация arte.doc дари сумата от 550 лв. на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца в град Кюстендил, който се ръководи от фондация „Институт за социална политика и социална работа“ (ИСПСР).

Средствата ще бъдат използвани за успешното реализиране на проект за внедряване на ефективен модел (VIPP-SD) за работа с родители на деца с увреждания. Проектът има за цел да съдейства за приемане на травмата от страна на членовете на семейството, за изграждане на позитивни отношения с децата с увреждания в ранна възраст и усвояване на специфични умения за възпитание и интеграция.

Резултати от работата с децата и техните родители ще бъдат от полза не само за съответните семейства, но и за обществото като цяло, тъй като бързата и безпроблемна социална интеграция на децата с увреждания ще бъде свидетелство за промяна на битуващите стереотипи в това отношение и крачка напред в развитието на обществото.

Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация