Агенция за преводи Арте.Док беше одобрена от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" по проект BG16RFOP002-2.073 "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономически последствия от пандемията COVID-19".
Беше сключен административен договор № BG16RFOP002-2.073-14945-С01 за безвъзмездна финансова помощ (АДПБФП), като целта на проекта е преодоляване на недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резутат на епидемичния взрив от COVID-19.
Началото на проекта беше положено на 17.09.2020 г., като с предоставените средства ще бъде компенсиран оперативния капитал на Арте.Док за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Поради спиране на провеждане на публични мероприятия, устните ни преводи претърпяха невиждан досега спад, а ограничаването на предвижването на клиентите ни доведе до намаляване на оборотните средства.
Получената финансова помощ ще помогне да възобновим работата си, да инвестираме в иновационни решения, свързани с предоставяне на устни преводи през различни онлайн платформи като Zoom и да достигнем до повече потенциални клиенти, използвайки нашата създадена 3-стъпкова система за поръчка на превод и/или легализация онлайн.

Европейски съюзОПИК

Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация