За поредна година Агенция за преводи и легализация Арте.Док ЕООД продължи членството си в Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Като пряк член имаме възможност активно да участваме в международни и национални бизнес форуми и срещи с представители на деловите среди, както и да ползваме предоставяните от Палатата специални пакети от многобройни и разнообразни полезни услуги.

Българската търговско-промишлена палата (БТПП) е независимо сдружение, което осигурява подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите членове. Чрез Палатата те получават възможност за обединяване на позициите си по решаването на въпроси, отнасящи се до дейността им.

БТПП сертификат Арте.Док

Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация