Превод на ГФО от агенция за превод и легализация Арте.ДокАгенция по вписванията ще работи с удължено работно време от 08:00 до 18:30 ч в периода 23 - 30.09.2020 г., предвид изтичащия краен срок за подаване на заявления за обявяване на годишни финансови отчети (ГФО) в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
Освен на гише, документите могат да се подават и онлайн на единния портал, обединяващ Имотен и Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ – https://portal.registryagency.bg/ Таксата за подаване на заявления по електронен път е с 50% по-ниска от тази на гише.
Отпада необходимостта да се представят документи, доказващи приемането на годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността.Необходимо е само представяне на декларация по образец (декларация по чл.62а, ал.2, т.2 от Наредба N1 от 14 февруари 2007 г.) от законния представител на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел.

Ако вие имате нужда от превод на ГФО, ние сме насреща на тел.: 0896 731 605 за безплатна консултация по телефон или в офисите ни.

Можете да намерите повече информация за превод и легализация на ГФО в Често Задавани Въпроси тук.


* Ако искате да получавате винаги актуална и полезна информация, можете да се запишете за нашия имейл бюлетин тук
.

При регистрация получавате безплатен материал за процеса легализация, с който ще спестите време и усилия.

Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация