Онлайн чат

Клиентите за нас

Последно от блог

  • Arte.doc и Vivacom вече са партньори.

    27.06.2017

    През юни стартира новата ни програма за партньорство с Vivacom. Всички притежатели на карта...

  • Месечна промоция за юни

    31.05.2017

    Месец юни стартира с приказния Ден на детето — 1 юни. Екипът на arte.doc стартира благотворителна кампания за събиране и...

Facebook Страница

Социална и екополитика

Нашата социална политика е насочена към подпомагането на събития и инициативи, които целят оказване на подкрепа под различна форма на лица или групи от хора в неравностойно или затруднено положение и на съдействие за професионалното ориентиране и израстване на младите хора. 
logo1-rotarylogo2-dogslogo3-wheelslogo4-green 15965260 10211945495023697 5130887205458236847 n logo5-icantoo IIA-logo-new21

Повече
Цената на превода се определя въз основа на сложността на текста и от срока за изпълнение.
Публикувана на 13 Август 2013 Посещения: 1810
Такава информация може да ви даде само институцията, пред която е необходимо да представите документите — дали ѝ е достатъчен официален превод от лицензирана преводаческа агенция или изисква документите да са легализирани.
Публикувана на 13 Август 2013 Посещения: 1797
Ако документът е издаден в България, е необходимо да направите нотариално заверени копия на оригиналите, които да се заверят в Националния център за информация и документация (НАЦИД). Документът се превежда, а след това се внася в ДирекцияКонсулски отношения на Министерство на външните работи, където преводът се заверява.

Ако документът е издаден извън България, но от страна, подписала Хагската конвенция, той задължително трябва да има поставен апостил.

Ако документът се приравнява към българската образователна система се превежда и се внася в ДирекцияКонсулски отношения на Министерство на външните работи, където се заверява преводът, се внася в МОН за приравняване.

Сроковете за изпълнение зависят от вида на поръчката — обикновена, бърза или експресна.
Публикувана на 13 Август 2013 Посещения: 5257
Ако документът е издаден в България, трябва да носи правоъгълен печат от съответната община за използване в чужбина. Удостоверението се превежда и се внася за заверка в ДирекцияКонсулски отношения на Министерство на външните работи.

Ако документът е издаден извън България, но от страна, подписала Хагската конвенция, документът задължително трябва да има поставен апостил. Документът се превежда, а след това се внася в ДирекцияКонсулски отношения на Министерство на външните работи, където се заверява преводът.

Сроковете за изпълнение зависят от вида на поръчката — обикновена, бърза или експресна.
Публикувана на 13 Август 2013 Посещения: 2919
Ако документът е издаден в България, трябва да носи правоъгълен печат от съответната община за използване в чужбина. Удостоверението се превежда и се внася за заверка в ДирекцияКонсулски отношения на Министерство на външните работи.

Ако документът е издаден извън България, но от страна, подписала Хагската конвенция, документът задължително трябва да има поставен апостил. Документът се превежда, а след това се внася в ДирекцияКонсулски отношения на Министерство на външните работи, където се заверява преводът.

Сроковете за изпълнение зависят от вида на поръчката — обикновена, бърза или експресна.
Публикувана на 13 Август 2013 Посещения: 1715
Ако документът е издаден в България, трябва да бъде дубликат и да носи правоъгълен щемпел от съответната община за използване в чужбина. Удостоверението се превежда и се внася с превода за заверка в ДирекцияКонсулски отношения на Министерство на външните работи.

Ако документът е издаден извън България, но от страна, подписала Хагската конвенция, документът задължително трябва да има поставен апостил. Документът се превежда, а след това се внася в ДирекцияКонсулски отношения на Министерство на външните работи, където се заверява преводът.

Сроковете за изпълнение зависят от вида на поръчката — обикновена, бърза или експресна.
Публикувана на 13 Август 2013 Посещения: 3974
Ако документът е издаден в България, трябва да бъде в оригинал с изходящ номер и дата, два подписа и свеж печат на банката, както и щемпел на БНБ за легализация. Документът се превежда и се внася за заверка в ДирекцияКонсулски отношения на Министерство на външните работи.

Ако документът е издаден извън България, но от страна, подписала Хагската конвенция, документът задължително трябва да има поставен апостил. Документът се превежда, а след това се внася в ДирекцияКонсулски отношения на Министерство на външните работи, където се заверява преводът.

Сроковете за изпълнение зависят от вида на поръчката — обикновена, бърза или експресна.
Публикувана на 13 Август 2013 Посещения: 1892
Ако документът е издаден в България, трябва да бъде оригинал с изходящ номер и дата, два подписа и свеж печат на съответната банка, както и с щемпел на БНБ за легализация. Документът се превежда и се внася в ДирекцияКонсулски отношения на Министерство на външните работи.

Ако документът е издаден извън България, но от страна, подписала Хагската конвенция, документът задължително трябва да има поставен апостил. Документът се превежда, а след това се внася в в ДирекцияКонсулски отношения на Министерство на външните работи, където се заверява преводът.

Сроковете за изпълнение зависят от вида на поръчката — обикновена, бърза или експресна.
Публикувана на 13 Август 2013 Посещения: 1790
Ако документът е издаден в България, се изисква оригинал на документа с подпис на декларатора и нотариална заверка на подписите. Документът се внася първо в Министерство на правосъдието, след това се превежда и се внася за заверка в ДирекцияКонсулски отношения на Министерство на външните работи.

Ако документът е издаден извън България, но от страна, подписала Хагската конвенция, документът задължително трябва да има поставен апостил. Документът се превежда, а след това се внася в ДирекцияКонсулски отношения на Министерство на външните работи, където се заверява преводът.

Сроковете за изпълнение зависят от вида на поръчката — обикновена, бърза или експресна.
Публикувана на 13 Август 2013 Посещения: 2535
Ако документът е издаден в България, се изисква оригинал на документа с подписи на сключващите договора и нотариална заверка на подписите. Документът се внася първо в Министерство на правосъдието (МП), след това се превежда и се внася за заверка в ДирекцияКонсулски отношения на Министерство на външните работи.

Ако документът е издаден извън България, но от страна, подписала Хагската конвенция, документът задължително трябва да има поставен апостил. Документът се превежда, а след това се внася в ДирекцияКонсулски отношения на Министерство на външните работи, където се заверява преводът.

Сроковете за изпълнение зависят от вида на поръчката — обикновена, бърза или експресна.
Публикувана на 13 Август 2013 Посещения: 1909