SYNCRO TRANSLATIONS recommendation for Arte.Doc Bulgarian translation agencyС това писмо удостоверяваме, че нашата компания SYNCRO TRANSLATION SERVICES SRL е използвала услугите на агенция Арте.Док за превод и редакция на документи от английски на български, италиански на български, румънски на български и обратно на различни теми и в различни области на приложение.

Предоставяйки тези услуги, преводачите, редакторите и коректорите на Агенцията демонстрират изключително добра езикова подготовка, както на съответния изходен език, така и на езиковата им култура.
В допълнение, те демонстрират способността да работят под напрежение, като стриктно спазват определените срокове, дори при обработка на материали с голям обем. Докато работи по задачите, екипът на Агенцията показва високо ниво на организация, ефективност, почтеност и отговорност.

Нашето дългогодишно успешно сътрудничество с Арте.Док ни дава основание да ги препоръчваме като висококвалифициран и надежден бизнес партньор.

SYNCRO TRANSLATION SERVICES SRL / 04.08.2020

SYNCRO TRANSLATION - Letter of recommendation for Bulgarian translation agency Arte.Doc. Препоръка за агенция за преводи Арте.Док

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация