"...eкип от преводачи на фирма "АРТЕ.ДОК" ЕООД предостави на много добро ниво услуги по устен превод от/на английски език съгласно договор № 5785 опм-14-5785 мпд-48/29.08.2018г. в рамките на проведени в София четиридневни научни конференции, посветени на добрите лабораторни практики в ЕС за експерти в областта на криминалистиката.

Показаните от преводаческия екип професионализъм и добра организация на работата при извършването на преводите са предпоставка "АРТЕ.ДОК" ЕООД да бъдат желан партньор за бъдещи проекти при предоставяне на устни преводачески услуги."

Директор Добринка Маркова / 29.10.2018


Министерство на вътрешните работи препоръка за агенция за преводи Арте.Док

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация