5-те най-важни отговорности, които поемаме към клиентите си с които се отличаваме от останалите агенции:
   1.   Гарантираме спазването на договрените сроковете на изпълнение, като ви осигуряваме сигурност и спокойствие.
   2.   Помагаме Ви да получите качествен превод, като изберем правилния езиков преводач спазвайки специфичната терминология на превода.
   3.   Запазваме конфиденциалност на предоставената от Вас информация.
   4.   Безплатно предоставяме актуална информация за превод и легализация, съобразена със законовите разпоредби.
   5.   Имаме решение за всеки бюджет, защото Ви предлагаме различни пакети/опции за превод и легализация с различни срокове и ценови параметри според вашето желание.

Цени за Оторизиран устен превод
Цените са в лева за 1 (един) астрономически час устен превод


КОНСЕКУТИВЕН ПРЕВОД 
(ЗА ЕДИН ПРЕВОДАЧ ДО 4 ЧАСА);

ПРЕВОД ПРЕД НОТАРИУС
АНГЛИЙСКИ, ИТАЛИАНСКИ,
НЕМСКИ, ФРЕНСКИ
ИСПАНСКИ, ГРЪЦКИ, РУСКИ, ПОЛСКИ,
РУМЪНСКИ, МАКЕДОНСКИ, СРЪБСКИ, ХЪРВАТСКИ, ТУРСКИ, ЧЕШКИ
СЛОВАШКИ, СЛОВЕНСКИ, УКРАИНСКИ,
МОЛДОВСКИ, НИДЕРЛАНДСКИ, ПОРТУГАЛСКИ,
ШВЕДСКИ, НОРВЕЖКИ, УНГАРСКИ, АРАБСКИ,
ИВРИТ, АЛБАНСКИ, ЛИТОВСКИ, КОРЕЙСКИ,
ЯПОНСКИ, АРМЕНСКИ, АЗЕРБАЙДЖАНСКИ, ВИЕТНАМСКИ, ЕСТОНСКИ, КИТАЙСКИ, ПЕРСИЙСКИ, УРДУ, ХИНДИ, ДАТСКИ,
ЛАТВИЙСКИ, КАЗАХСКИ, ФИНСКИ
ЗА ЧАС / ЦЕНА
в български лева
 80.00
без ДДС
96.00
с ДДС
 100.00
без ДДС
120.00 
с ДДС
 ЦЕНА ПО ДОГОВАРЯНЕ
определя се след консултация с преводача дали има възможност да поеме съответния превод и на каква цена
СИМУЛТАНЕН ПРЕВОД 
(ЗА ЕКИП ОТ ДВАМА ПРЕВОДАЧИ)
АНГЛИЙСКИ,   ИТАЛИАНСКИ,  НЕМСКИ, ФРЕНСКИ ИСПАНСКИ, ГРЪЦКИ, РУСКИ, ПОЛСКИ,
РУМЪНСКИ, МАКЕДОНСКИ, СРЪБСКИ, ХЪРВАТСКИ, ТУРСКИ, ЧЕШКИ
 
СЛОВАШКИ, СЛОВЕНСКИ, УКРАИНСКИ,
МОЛДОВСКИ, НИДЕРЛАНДСКИ,
ПОРТУГАЛСКИ, ШВЕДСКИ, НОРВЕЖКИ, УНГАРСКИ, АРАБСКИ, ИВРИТ, АЛБАНСКИ, ЛИТОВСКИ, КОРЕЙСКИ, ЯПОНСКИ,
АРМЕНСКИ, АЗЕРБАЙДЖАНСКИ,
ВИЕТНАМСКИ, ЕСТОНСКИ, КИТАЙСКИ, ПЕРСИЙСКИ, УРДУ, ХИНДИ, ДАТСКИ, ЛАТВИЙСКИ, КАЗАХСКИ, ФИНСКИ
 
 ЗА ЧАС / ЦЕНА
в български лева
 160.00
без ДДС
192.00
с ДДС
200.00
без ДДС 
240.00
с ДДС
 ЦЕНА ПО ДОГОВАРЯНЕ
определя се след консултация с преводача дали има възможност да поеме съответния превод и на каква цена
 ТЕХНИКА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СИМУЛТАНЕН ПРЕВОД (ПРЕВОДАЧЕСКИ КАБИНИ, МИКРОФОНИ, IR ПРИЕМНИЦИ, СЛУШАЛКИ И Т.Н.)  ЦЕНА ПО ДОГОВАРЯНЕ
определя се след консултация за необходимата техника


ЗАБЕЛЕЖКИ:
* Минималното време за таксуване е 1 (един) час. След десетата минута на всеки следващ час преводът се таксува като пълен час. В цената е включено времето, в което преводачът е с Вас, независимо дали се осъществява същински превод.
* При устен превод на строго специализирани теми цената е по договаряне.
* При устен превод извън гр. София, клиентът осигурява транспорт, настаняване, дневни и др. разходи на преводача.
* Симултанен превод се извършва задължително от екип от поне двама преводачи.
* При заявка за същия ден, цената на услугата е по договаряне и се изпълнява от отдел Корпоративни клиенти - 0896 731 605.
* При ангажиране на техника се извършва задължително авансово плащане в пълен размер на сумата.