5-те най-важни отговорности, които поемаме към клиентите си, с които се отличаваме от останалите агенции:
   1.   Гарантираме спазването на договрените сроковете на изпълнение, като ви осигуряваме сигурност и спокойствие.
   2.   Помагаме Ви да получите качествен превод, като изберем правилния езиков преводач, спазвайки специфичната терминология на превода.
   3.   Запазваме конфиденциалност на предоставената от вас информация.
   4.   Безплатно предоставяме актуална информация за превод и легализация, съобразена със законовите разпоредби.
   5.   Имаме решение за всеки бюджет, защото ви предлагаме различни пакети/опции за превод и легализация, с различни срокове и ценови параметри, според вашето желание.


ЦЕНИ ЗА ОТОРИЗИРАН ПРЕВОД
ЦЕНИТЕ СА В ЛЕВА ЗА 1 ПРЕВОДАЧЕСКА СТРАНИЦА - 1800 ЗНАКА В СЪОТВЕТСТВИЕ С БДС EN 17100:2015-05*ОБРАЗЦИ НА БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ

Удостоверение за раждане, за постоянен адрес,
за родствени връзки, за идентичност на имена, за семейно положение, за наследници; свидетелство за съдимост;
лична карта; смъртен акт
 

НА: НА: НА: НА:
АНГЛИЙСКИ, ИТАЛИАНСКИ, НЕМСКИ, ФРЕНСКИ, РУСКИ
ИСПАНСКИ, ГРЪЦКИ,
ПОЛСКИ, СРЪБСКИ,
УКРАИНСКИ 
РУМЪНСКИ, МАКЕДОНСКИ, 
ХЪРВАТСКИ, ТУРСКИ, ЧЕШКИ, 
СЛОВАШКИ, СЛОВЕНСКИ, 
ЛИТОВСКИ, ПОРТУГАЛСКИ, МОЛДОВСКИ, НИДЕРЛАНДСКИ

ШВЕДСКИ, НОРВЕЖКИ, УНГАРСКИ,
ДАТСКИ, ЛАТВИЙСКИ, ФИНСКИ, 
ЕСТОНСКИ, 
АРАБСКИ, ИВРИТ,
АЛБАНСКИ, КОРЕЙСКИ, ЯПОНСКИ,
АРМЕНСКИ, АЗЕРБАЙДЖАНСКИ,
ВИЕТНАМСКИ, КИТАЙСКИ, ПЕРСИЙСКИ,
УРДУ, ХИНДИ, КАЗАХСКИ

СТАНДАРТНА ПОРЪЧКА 
ЗА 48 ЧАСА / ЦЕНА
в български лева
 14.00
без ДДС
16.80
с ДДС
 16.00
без ДДС
19.20 
с ДДС
20.00
без ДДС
24.00 
с ДДС
 ЦЕНА ПО ДОГОВАРЯНЕ
определя се след консултация с преводач
При възможност за изпълнение
предлагаме и следните услуги:

     БЪРЗ ПРЕВОД  до 5 преводачески страници до 24 ЧАСА  
     ЕКСПРЕСЕН ПРЕВОД до 2 ЧАСА
     * При експресни поръчки  над една страница преводът не включва редакция и форматиране.
+ 50 % от цената за 48 часа
+ 100 % от цената за 48 часа   *ТИПОВИ ДОКУМЕНТИ
Диплома за висше образование – заглавна страница; диплома за висше образование – приложение;
диплома за средно образование; академична справка;
студентско уверение; служебна бележка; удостоверение
за професионална квалификация;
пълномощно за кола; пълномощно за дете;
удостоверение от Агенция по вписванията;
данъчно удостоверение от НАП; CV;
договор за покупко-продажба на кола;
служебна бележка от КАТ и полицията; 
удостоверение от НОИ; декларация пред нотариус; 
служебна бележка за доход, сметка в банка.

 АНГЛИЙСКИ, ИТАЛИАНСКИ,
НЕМСКИ, ФРЕНСКИ, РУСКИ
ИСПАНСКИ, ГРЪЦКИ, ПОЛСКИ,
МАКЕДОНСКИ, СРЪБСКИ,
ХЪРВАТСКИ, УКРАИНСКИ, 
НИДЕРЛАНДСКИ, 
ТУРСКИ, РУМЪНСКИ,
МОЛДОВСКИ
ШВЕДСКИ, НОРВЕЖКИ, АЛБАНСКИ
ЛИТОВСКИПОРТУГАЛСКИ, 
СЛОВАШКИ, СЛОВЕНСКИ 
ЧЕШКИ
 АРАБСКИ, АРМЕНСКИ, УРДУ, ХИНДИ, 
АЗЕРБАЙДЖАНСКИ, ВИЕТНАМСКИ,
УНГАРСКИ,
 ЕСТОНСКИ, ИВРИТ,
ДАТСКИ
ФИНСКИКИТАЙСКИ,
КОРЕЙСКИ,
 ПЕРСИЙСКИ, ЯПОНСКИ, ЛАТВИЙСКИ, КАЗАХСКИ, 
СТАРОГРЪЦКИ, ЛАТИНСКИ

А
РАБСКИ ПРЕВОД  
1 страница = 1400 ЗНАКА 
КИТАЙСКИ, КОРЕЙСКИ ПРЕВОД 
1 страница = 900 ЗНАКА
ЯПОНСКИ ПРЕВОД
1 страница = 400 ЗНАКА
*ЧУЖДИ ОБРАЗЦИ
 СТАНДАРТНА ПОРЪЧКА 
ЗА 48 ЧАСА / ЦЕНА
в български лева
18.00
без ДДС
 
21.60
с ДДС
 25.00
без ДДС
 
30.00
с ДДС
 
30.00
без ДДС
  
36.00
с ДДС
  
ЦЕНА ПО ДОГОВАРЯНЕ
определя се след консултация с преводач
дали има възможност да поеме съответния
текст и на каква цена
  
 *НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНА ДОКУМЕНТАЦИЯ             
ФИРМЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ-ОБРАЗЦИ;
CЧЕТОВОДНИ БАЛАНСИ; 
   ДОГОВОРИ - НАЕМ, ПОКУПКА/ПРОДАЖБА;
СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ; 
СЪДЕБНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ;
АКТУАЛНИ СЪСТОЯНИЯ; 
НОТАРИАЛНИ АКТОВЕ;
ПРОТОКОЛ ОТ ПОЛИЦИЯ;
МЕДИЦИНСКИ СВИДЕТЕЛСТВА; 
МЕДИЦИНСКИ НАПРАВЛЕНИЯ; 
МЕДИЦИНСКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ;
МЕДИЦИНСКИ ФОРМУЛЯРИ И ДР.  
OT/ НА: OT/ НА: OT/ НА: OT/ НА: OT/ НА:
 АНГЛИЙСКИ, ИТАЛИАНСКИ,
НЕМСКИ, ФРЕНСКИ, РУСКИ
ИСПАНСКИ, ГРЪЦКИ,
ПОЛСКИ, МАКЕДОНСКИ, 
СРЪБСКИ, 
УКРАИНСКИ
  
РУМЪНСКИ,  
ХЪРВАТСКИ, ТУРСКИ,
МОЛДОВСКИ, 
НИДЕРЛАНДСКИ
   
ЧЕШКИ, 
СЛОВАШКИ, СЛОВЕНСКИ, 
ЛИТОВСКИ, 
ПОРТУГАЛСКИ, 
ШВЕДСКИ, НОРВЕЖКИ,
АЛБАНСКИ
 

АРАБСКИ, АРМЕНСКИ, 
УРДУ, ХИНДИ, 
АЗЕРБАЙДЖАНСКИ, ВИЕТНАМСКИ,
УНГАРСКИ,
 ЕСТОНСКИ, ИВРИТ,
ДАТСКИ
ФИНСКИКИТАЙСКИ,
КОРЕЙСКИ,
 ПЕРСИЙСКИ, ЯПОНСКИ, 
ЛАТВИЙСКИ, КАЗАХСКИ, 
СТАРОГРЪЦКИ, ЛАТИНСКИ

А
РАБСКИ ПРЕВОД  
1 страница = 1400 ЗНАКА 
КИТАЙСКИ, КОРЕЙСКИ ПРЕВОД 
1 страница = 900 ЗНАКА
ЯПОНСКИ ПРЕВОД
1 страница = 400 ЗНАКА


 СТАНДАРТНА ПОРЪЧКА 
ЗА 48 ЧАСА / ЦЕНА
в български лева
  22.00
без ДДС
 26.40
с ДДС
  27.00
без ДДС
  32.40
с ДДС
 30.00
без ДДС
36.00
с ДДС
 
 32.00
без ДДС
 38.40
с ДДС
ЦЕНА ПО ДОГОВАРЯНЕ
определя се след консултация с преводач
дали има възможност да поеме съответния
текст и на каква цена
 
 
*СПЕЦИАЛИЗИРАНА 
ЮРИДИЧЕСКА, ТЕХНИЧЕСКА,
ИКОНОМИЧЕСКА, МЕДИЦИНСКА
 
ДОКУМЕНТАЦИЯ, ЕПИКРИЗИ, ТЕЛК

  АНГЛИЙСКИ, ИТАЛИАНСКИ,
НЕМСКИ, ФРЕНСКИ, РУСКИ
 
  ИСПАНСКИ, ГРЪЦКИ,
ПОЛСКИ, МАКЕДОНСКИ, 
СРЪБСКИ, 
УКРАИНСКИ
РУМЪНСКИ,  
ХЪРВАТСКИ, ТУРСКИ,
МОЛДОВСКИ, 
НИДЕРЛАНДСКИ
  
  
ЧЕШКИ, 
СЛОВАШКИ, СЛОВЕНСКИ, 
ЛИТОВСКИ, 
ПОРТУГАЛСКИ, 
ШВЕДСКИ, НОРВЕЖКИ,
АЛБАНСКИ
 

АРАБСКИ, АРМЕНСКИ, 
УРДУ, ХИНДИ, 
АЗЕРБАЙДЖАНСКИ, ВИЕТНАМСКИ,
УНГАРСКИ,
 ЕСТОНСКИ, ИВРИТ,
ДАТСКИ
ФИНСКИКИТАЙСКИ,
КОРЕЙСКИ,
 ПЕРСИЙСКИ, ЯПОНСКИ, 
ЛАТВИЙСКИ, КАЗАХСКИ, 
СТАРОГРЪЦКИ, ЛАТИНСКИ

А
РАБСКИ ПРЕВОД  
1 страница = 1400 ЗНАКА 
КИТАЙСКИ, КОРЕЙСКИ ПРЕВОД 
1 страница = 900 ЗНАКА
ЯПОНСКИ ПРЕВОД
1 страница = 400 ЗНАКА

 СТАНДАРТНА ПОРЪЧКА 
ЗА 48 ЧАСА / ЦЕНА
в български лева
 26.00
без ДДС
31.20
с ДДС
 
30.00
без ДДС
 
 36.00
с ДДС
 
33.00
без ДДС
 
 39.60
с ДДС
 
37.00
без ДДС
 
44.40
с ДДС
  
 ЦЕНА ПО ДОГОВАРЯНЕ
определя се след консултация с преводач
дали има възможност да поеме съответния
текст и на каква цена
 

 
ЗАБЕЛЕЖКА:
*Минималната поръчка е една преводаческа страница 1800 ЗНАКА, В СЪОТВЕТСТВИЕ С БДС EN 17100:2015-05. Над една стандартна страница се изчислява както следва: от 1,25 до 1,74 = 1,5 страница;  от 1,75 до 2,24 = 2 страници и т.н.
*Цената за превод на ръкописен текст е +50% към обявената в ценоразписа цена.
*Стойността на поръчката се изчислява на база брой страници на готовия превод на целевия език, а не на текста на изходния език.
*Цените включват превод от оторизиран преводач при срок за изпълнение: до преводачески страници за 48 часа (два работни дни).

*По договаряне се предлагат услугите експресен и бърз превод, и превод на специализирана документация с терминологична редакция от консултант.