Предпечатна обработка нa документи в .pdf формат
(базова цена)
7.20 лв./видима страница
Предпечатна обработка на документи в следните формати:
(базова цена)
9.60 лв./видима страница
CorelDRAW .cdr
Adobe InDesign .indd
Autocad .dwg
Adobe Illustrator .ai
Adobe Photoshop .psd
MS FrontPage/Adobe Dreamweaver .html


Набор на текст
6.00 лв./стр.
Набор на текст на английски език
9.60 лв./стр.
Набор на текст на друг език
(по договаряне)
Разпечатка на текст от материал на клиент
0.60 лв./стр.
Допълнителна разпечатка на превод (до 5 страници)
3.60 лв.
Допълнителна разпечатка на превод (над 5 страници)
0.60 лв./стр.
Запис на наш диск (на превод, извършен от фирмата)
3.60 лв./ бр.
Попълване на формуляр (на ръка)
18.00 лв./стр.
Попълване на електронен формуляр
18.00 лв./стр.
При обработка на ръкописен текст плюс 20% от цената на съответната услуга.

Забележки:
-    Предлагаме и обработка в по-малко популярни програми, според нуждите на клиента.
-    Срокът за изпълнение на поръчката се определя съобразно сложността ѝ и/или по договаряне с клиента.
-    Експресните услуги се извършват при възможност за обработка от служителя в дадения офис.