5-те най-важни отговорности, които поемаме към клиентите си, с които се отличаваме от останалите агенции:
   1.   Гарантираме спазването на договрените сроковете на изпълнение, като ви осигуряваме сигурност и спокойствие.
   2.   Помагаме Ви да получите качествен превод, като изберем правилния езиков преводач спазвайки специфичната терминология на превода.
   3.   Запазваме конфиденциалност на предоставената от Вас информация.
   4.   Безплатно предоставяме актуална информация за превод и легализация, съобразена със законовите разпоредби.
   5.   Имаме решение за всеки бюджет, защото Ви предлагаме различни пакети/опции за превод и легализация с различни срокове и ценови параметри според вашето желание.

Вижте и нашите пакетни цени за легализация с 25% отстъпка в горното меню.

Цени за легализация страница 1 агенция Арте.ДокЦени за легализация страница 2 агенция Арте.Док


Заверка в държавни ведомства и учреждения включва:
  - Попълване на опис заявление за внасяне на документа за заверка.
  - Подготвяне на платежен документ.
  - Заплащане на държавна такса.
  - Внасяне на документа и/или превода за заверка в определен час в зависимост от избрания вид поръчка.
  - Получаване на документа със заверка в определен час в зависимост от избрания вид поръчка.