На 11 май 2015 г. в Гранд Хотел София  сп. „Мениджър“ проведе за четвърта поредна година конференция за израстването на жените в бизнеса под наслов „Жените — нежната сила на бизнеса. Следващото поколение.“.
Представители на arte.doc активно се включиха в дискусиите по  темата. В конференцията взеха участие г-н Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика, Ивайло Калфин,  заместник министър-председател и министър на труда и социалната политика, жени на ръководни позиции в различни области на бизнеса.
Последните разказаха за своя път към успеха в бизнеса и баланса, който постигат между кариерата и семейството. Главното послание, което отправиха към участниците, бе намирането на правилно съотношение между мъже-жени в екипите на компаниите с цел постигане на по-добри резултати, както и че лидерите на новите поколения ще се стремят към баланс не между половете, а между индивидуалните качества на хората, които управляват.

Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация