Агенция за преводи и легализация Arte.doc има удоволствието да ви съобщи, че се присъедини към ELIA (European Language Industry Association) — нестопанска организация, чиято цел е представляване и насърчаване на интересите на преводаческия сектор в Европа, изграждане и развиване на взаимоотношения между компаниите на световно равнище, създаване на партньорства и споделяне на информация и опит с оглед разширяване и подобряване на качеството на услугите.

Убедени сме, че членството ни в ELIA ще допринесе за установяване на нови ползотворни сътрудничества, обмен на добри практики и иновативни идеи, съвместни участия в европейски проекти и представяне и популяризиране на Arte.doc като една от водещите агенции в България в областта на превода.

Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация