Благодарение на вас — нашите клиенти, дарили парични суми — имахме възможност да подпомогнем финансово г-н Александров, като изготвим превод на епикриза, която се надяваме да бъде от полза за успешното лечение и бързото оздравяване на неговото дете.

Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация