Считано от 1 юни 2013 г. Министерството на образованието, младежта и науката ще започне удостоверяване с „Апостил" на образователни и удостоверителни документи, издавани от висшите училища, от институциите в системата на народната просвета и от Министерството на образованието, младежта и науката и неговите звена, предназначени за ползване в чужбина.

От 1 юни 2013 г. МВнР ще преустанови удостоверяването с „Апостил" на учебни документи.

Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация