С гордост съобщаваме, че вече сме сертифицирани по стандарт БДС EN 15038:2006 "Преводачески услуги. Изисквания относно предоставяната услуга"! Сертификацията бе извършена от Българския институт по стандартизация.

Стандартът е специално разработен за този вид дейност, като дефинира точно и изчерпателно преводаческите услуги и повишава качествения контрол на целия процес. Това е не само поредно доказателство за висок професионализъм, но и ни носи удовлетворение за вложените усилия.

Така Аrte.doc се нареди сред десетте фирми на българския пазар с внедрен и сертифициран стандарт за преводачески услуги EN 15038:2008

Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация