На 20 ноември 2012 г. служители от Агенция за преводи и легализация Аrte.doc участваха в организирания в СТЦ „Интерпред" в София семинар на тема „Новите SEO правила". По време на семинара бяха представени и разяснени новите радикални промени в алгоритмите на Google, новостите и добрите практики при популяризирането на интернет страници и подбора на качествено съдържание, методите за систематично оптимизиране на уебсайтове, насочени към международния пазар, маркетинговите похвати за търсачки на български език и др.

Текущото обучение на нашите служители и запознаването им с най-новите тенденции в областта на електронното съдържание, дизайна и интерфейса на уебсайтове и възможностите на онлайн медиите допринася за качеството на нашата работата и на нашите продукти. То е и в пряка връзка с предоставяните от на преводачески услуги и ще бъде от полза за клиентите, които ще намират по-лесно търсената информацията, ще спестяват време и ще могат да правят информиран избор.

Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация