Наши представители взеха участие в организирания от „ЗОП Трейдингс“ ООД семинар, посветен на методологията за кандидатстване за финансиране по европейските структурни фондове, аспектите на последващото изпълнение на одобрените проекти и принципите за оценяване на тяхната ефективност и на приноса им за постигането на набелязаните цели.

Лекторът г-жа Румяна Грозева, която е утвърден експерт в областта на изготвянето на проектни и планови документи на различни публични и частни субекти, запозна в детайли присъстващите с актуалните развития и изисквания за получаване на европейско финансиране, изпълнението и оценката на проектите, избягването на грешки, попълването на формуляри, изготвянето на бюджет и наличните възможности, като представи конкретни примери от практиката.
Предназначените за България средства могат да бъдат използвани успешно от българските фирми с цел осъществяване на иновации, развитие на бизнеса, надграждане на постигнатите резултати и предлагане на нови и качествени продукти и услуги от полза за всички европейски граждани.

Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация