На 4 октомври чрез различни събития по целия свят се отбелязва Световният ден за защита на животните. Замислен първоначално като ден, посветен на опазването на застрашените видове и на дивата природа, днес той се свърза с цялостния стремеж за съхраняване на богатото биоразнообразие и хуманното отношение към животните.


Единствено от нас зависи да бъдем отговорни към животните, отношението ни към тях да бъде ръководено от добри намерения и да живеем в хармония с природата и нейните обитатели.

Категории въпроси

Клиентите за нас

Повече

Последно от блог

Facebook Страница

Актуална информация